مشاهده | حفاظت سالم گل محمدی در برابر بارندگی های تراکتوری

ساغلام سرمربی تراکتورسازی برای محافظت از یحیی گل محمدی از روی سکوهای ورزشگاه در کنار سرمربی پرسپولیس حرکت کرد تا هواداران تبریزی به سمت گل محمدی سنگ نزنند.

مشاهده |  حفاظت سالم گل محمدی در برابر بارندگی های تراکتوریسرویس داخلی اخبار فوتبال