مصونیت 6 بازیکن سپاهان تا تصمیم کمیته استیناف


سرویس خبر شماره: 1970813
15 اکتبر 1402 در 05:51 |
1.9 هزار |

1نقطه نظر

6 بازیکنی که با تصمیم کمیته انضباطی مجبور به سر و سامان دادن به قرارداد خود با سپاهان شده اند، تا تصمیم کمیته استیناف مشکلی با تیم خود ندارند.

مجله اخبار فوتبال داخلی