منصوریان و هوزرست در کنار کوره های مذاب (عکس)

سرمربی فولاد خوزستان در روز کارگر به کارخانه فولاد آمد و لحظات بسیار خوشی را در کنار کارگران کارخانه سپری کرد.

منصوریان و هوزرست در کنار کوره های مذاب (عکس)مجله اخبار فوتبال داخلی
سرویس خبر شماره: 1934658
11 مه 1402 ساعت 20:00
28.3K |

9نقطه نظر

سرمربی فولاد در کنار کارگران است