نیکولا جوکیچ برای ریباند در ناگتز که بر هورنتز پیروز می شود، حرفه جدیدی را رقم می زندنیکولا جوکیچ برای ریباند در ناگتز که بر هورنتز پیروز می شود، حرفه جدیدی را رقم می زند

صفحه اصلی اخبار نیکولا جوکیچ اوج حرفه‌ای جدید را برای ریباند در ناگت‌ها به دست می‌آورد که بر هورنتز پیروز می‌شوند
https://sportslens.com/news/nikola-jokic-sets-new-career-high-for-rebounds-in-nuggets-win-over-the-hornets/ منبع:

دیدگاهتان را بنویسید