واکنش سعید تحقیقی به عذرخواهی استقلالی هاصحبت های سعید دهیکی بعد از بازی شمس آذر مقابل پرسپولیس و عذرخواهی او از استقلالی ها جنجال زیادی به پا کرد.

وی با انتشار پیامی در پاسخ به این موضوع گفت: من مدت هاست که فوتبال را بدون توجه به سوگیری و تعصب رنگی دنبال می کنم و به همین دلیل تمام تصمیمات فنی و اظهارات رسانه ای من بر روی موفقیت تیم و رنگ پیراهنی است که مربی آن را انجام می دهد. می پوشد، من مسئول آن هستم.

از طرفی در فلسفه مربیگری من جایی برای محافظه کاری فنی و سستی در فوتبال وجود ندارد و در محدوده مستطیل سبز از همه راه حل های تاکتیکی و انگیزشی برای رسیدن به پیروزی، این مهم ترین هدف فوتبال استفاده می کنم.

با وجود اینکه با تیمی روبرو هستیم که بر اساس داده های تحلیلی یکی از بهترین های فنی و انسانی ایران و از نظر شخصیتی بی بدیل ترین تیم ایران است.

با وجود اینکه جایگاه ثابتی در لیگ داریم و برد و باخت تاثیری در وضعیت ما ندارد… ادامه تلاش و مبارزه برای پیروزی انتخاب من خواهد بود.

اما مشکل اینجاست که فوتبال ایران به شدت با تعصب و تعصب رنگ آمیخته شده است و احتمالاً به همین دلیل است که اظهارات رسانه ای من قبل و بعد از بازی و تصمیمات فنی و انگیزشی من برای بازی توسط فوتبالیست های محترم قضاوت شده است.

برخی رسانه ها و کانال های هواداری به عذرخواهی من از استقلالی ها توجه کردند اما به تبریک من به پرسپولیس بی توجه بودند.

پست اینستاگرامم را رنگی کردند تا هواداران را به آخرین رویداد فصل دعوت کنند و به جمله مهم همان پست که نوشته بودم «نه برای آبی، نه برای قرمز، فقط برای قزوین، فوتبال و شمس آذر» را نادیده گرفتند.

به هر حال همه شما می دانید که من برای همه اهالی فوتبال از رسانه ها، خبرنگاران و عکاسان گرفته تا هواداران و کارگران احترام زیادی قائل هستم و هرگز خودم را بدهکار شما و فوتبال ندانسته ام.

پس انتظار چندانی نیست، عاجزانه از شما می خواهم که مرا با قضاوت های رنگارنگ و فرقه ای (که برای من کاملا محترمانه است) بار فوتبالی نکنید.

من سعید زهی هستم تا روزی که در فوتبال باشم بدون توجه به تیم حریف برای کسب پیروزی تلاش می کنم و سود نتیجه بازی شامل وضعیت تیم مقابل خواهد شد.

بیشتر بخوانید: عکس پیام معنادار فرهاد مجیدی پیش از تصمیم گیری استقلالسرویس داخلی اخبار فوتبال

واکنش سعید تحقیقی به عذرخواهی استقلالی هاصحبت های سعید دهیکی بعد از بازی شمس آذر مقابل پرسپولیس و عذرخواهی او از استقلالی ها جنجال زیادی به پا کرد.

وی با انتشار پیامی در پاسخ به این موضوع گفت: من مدت هاست که فوتبال را بدون توجه به سوگیری و تعصب رنگی دنبال می کنم و به همین دلیل تمام تصمیمات فنی و اظهارات رسانه ای من بر روی موفقیت تیم و رنگ پیراهنی است که مربی آن را انجام می دهد. می پوشد، من مسئول آن هستم.

از طرفی در فلسفه مربیگری من جایی برای محافظه کاری فنی و سستی در فوتبال وجود ندارد و در محدوده مستطیل سبز از همه راه حل های تاکتیکی و انگیزشی برای رسیدن به پیروزی، این مهم ترین هدف فوتبال استفاده می کنم.

با وجود اینکه با تیمی روبرو هستیم که بر اساس داده های تحلیلی یکی از بهترین های فنی و انسانی ایران و از نظر شخصیتی بی بدیل ترین تیم ایران است.

با وجود اینکه جایگاه ثابتی در لیگ داریم و برد و باخت تاثیری در وضعیت ما ندارد… ادامه تلاش و مبارزه برای پیروزی انتخاب من خواهد بود.

اما مشکل اینجاست که فوتبال ایران به شدت با تعصب و تعصب رنگ آمیخته شده است و احتمالاً به همین دلیل است که اظهارات رسانه ای من قبل و بعد از بازی و تصمیمات فنی و انگیزشی من برای بازی توسط فوتبالیست های محترم قضاوت شده است.

برخی رسانه ها و کانال های هواداری به عذرخواهی من از استقلالی ها توجه کردند اما به تبریک من به پرسپولیس بی توجه بودند.

پست اینستاگرامم را رنگی کردند تا هواداران را به آخرین رویداد فصل دعوت کنند و به جمله مهم همان پست که نوشته بودم «نه برای آبی، نه برای قرمز، فقط برای قزوین، فوتبال و شمس آذر» را نادیده گرفتند.

به هر حال همه شما می دانید که من برای همه اهالی فوتبال از رسانه ها، خبرنگاران و عکاسان گرفته تا هواداران و کارگران احترام زیادی قائل هستم و هرگز خودم را مدیون شما و فوتبال ندانسته ام.

پس انتظار زیادی نیست، عاجزانه از شما می خواهم که مرا با قضاوت های رنگارنگ و فرقه ای (که برای من کاملا محترمانه است) بار فوتبالی نکنید.

من سعید زهی هستم تا روزی که در فوتبال باشم بدون توجه به تیم حریف برای کسب پیروزی تلاش می کنم و سود نتیجه بازی شامل وضعیت تیم مقابل خواهد شد.

بیشتر بخوانید: عکس پیام معنادار فرهاد مجیدی پیش از تصمیم گیری استقلالسرویس داخلی اخبار فوتبال