(ویدئو) آلیسون در شوخی با ماشین های خودکار فیرمینو را بیش از خط نمادین لوکاس دارد.

این کلیپی است که مطمئناً برای طرفداران نوستالژی زیادی ایجاد می کند، همانطور که برای هموطن شماره 1 ما بابی فیرمینو که با او در پشت دستگاه فروش تقلبی گیر کرده بود.

شما می توانید کلیپ زیر را با حسن نیت ارائه کنید @LFC (از طریق @LFCTransferRoom):https://www.empireofthekop.com/2022/12/24/alisson-becker-bobby-firmino-lucas/ منبع: