ویدئو عملکرد درخشان عثیمان مقابل کالیاری; عملکرد منتخب از سری آ هفته شانزدهم


بهترین و دیدنی ترین لحظات ویکتور عثیمان، ستاره ناپولی مقابل کالیاری را تماشا کنید.

سرویس اخبار فوتبال خارجی