ویدئو | منصوریان قبل از دیدار با آلومینیوم صحبت می کندسرویس داخلی اخبار فوتبال