ویدیو دلیل اخراج منصوریان از صنعت نفت مشخص شد


نظرات روح الله محمدی عضو هیئت مدیره نفت آبادان در خصوص برکناری علیرضا منصوریان از سرمربیگری این تیم و انتخاب رضا پرکاس را ببینید.سرویس داخلی اخبار فوتبال