ویدیو گل اول سادیو مانه برای باواریایی ها
گل سوم بایرن مونیخ به آینتراخت فرانکفورت توسط سادیو مانه در دقیقه 29 را ببینید.سرویس اخبار فوتبال خارجی

دیدگاهتان را بنویسید