ویدیو گل دوم هلند به آرژانتین اتفاقی نبود!/ گل مشابه مهاجم هلندی در بوندس لیگا را ببینید

چون وکهورست در ولفسبورگ و در موقعیتی بسیار مشابه دروازه را باز کرده بود، نشان می دهد هلندی ها روی چنین ضرباتی کار کرده بودند.سرویس اخبار فوتبال خارجی