پاداش شصت میلیون عضو هیئت مدیرهسرویس خبر شماره: 1821282 |
05 ارديبهشت 1401 ساعت 08:54 |
829 |

0نظرات

هفت نفر از اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال به همراه دبیرکل فدراسیون برای صعود تیم ملی به فینال جام جهانی بحرین جایزه گرفتند.

به گزارش “مجله اخبار فوتبال” و به نقل از مهر، به تمامی عوامل فدراسیون فوتبال از بالا تا پایین اعدادی به عنوان پاداش صعود به تیم ملی فوتبال ایران داده شد که بیشترین تعداد بازیکنان تیم ملی و کمترین رقم را داشت. برای کارکنان بخشهای مختلف، همه دارای تایید هیئت مدیره می باشند.

خالص پاداش دریافتی از اعضای هیئت مدیره (در این فهرست، عناوین قانونی و مسئولیت های آنها در کمیته های مختلف) دبیرکل و قوه قضائیه فدراسیون فوتبال عبارتند از:

– مهرداد سراجی: 585 میلیون ریال
– احمدرضا براتی: 585 میلیون ریال
– خداداد افشاریان: 585 میلیون ریال
– احسان اصولی: 585 میلیون ریال
– طهمورث حیدری: 585 میلیون ریال
– میرشاد ماجدی: 585 میلیون ریال
– بهرام رضاییان (15 درصد دریافتی): 351 میلیون ریال
– حسن کامرانی فر (دریافت 10 درصد): 234 میلیون ریال
– یونس اسدی مقدم – رئیس کمیته اخلاق (5%): 117 میلیون ریال.
– ابوالفضل حسن زاده محمدی – رئیس کمیسیون انضباطی: 117 میلیون ریال.
– علیرضا صالحی – رئیس کمیسیون تجدیدنظر: 117 میلیون ریال
– جمشید نور شرقی – رئیس کمیته تعیین وضعیت: 117 میلیون ریال.
– منصور قنبرزاده – سرپرست دبیرکل سابق (15%): 351 میلیون ریال.مجله اخبار فوتبال داخلی

دیدگاهتان را بنویسید