پرداخت 50% پرسپولیس به تیم های اصلی

رضا درویش امروز نیمی از قرارداد اعضای اصلی تیم پرسپولیس را پرداخت کرد.

پرداخت 50% پرسپولیس به تیم های اصلی

به گزارش “مجله اخبار فوتبال”، باشگاه پرسپولیس که در روزهای اخیر پاداش و ده درصد از قرارداد بازیکنان را پرداخت کرده بود، امروز نیز حقوق اعضای پایه را به حساب خود واریز کرد.

در عین حال لیگ پایه به اواسط خود رسیده و با این پرداخت مطلوب به اعضای تیم امید، جوانان، نوجوانان و جوانان پرسپولیس نیز از نظر مالی زندگی جدیدی خواهند داشت.


سرویس خبر شماره: 1850714
07 نوامبر 1401 ساعت 16:02 |
407 امتیاز خبر

0نقطه نظر

محسن خلیلی مدیر آکادمی پرسپولیس مسئولیت تقسیم این پول بین تیم های مختلف پایه را بر عهده دارد. تیم های پایه پرسپولیس در این فصل عملکرد بهتری نسبت به فصل گذشته از نظر نتایج داشته اند.مجله اخبار فوتبال داخلی