پرسپولیس غم بازیکنان به گوش بزرگان رسید


سرویس خبر شماره: 1972268
21 مه 1402 در 2:09 ب.ظ.
342 امتیاز خبر

0نقطه نظر

باشگاه پرسپولیس درباره جلسه امروز اعضای هیئت مدیره با اعضای تیم توضیحاتی ارائه کرد.

پرسپولیس غم بازیکنان به گوش بزرگان رسید

به گزارش “مجله اخبار فوتبال”، در شرایطی که غیبت یحیی گل محمدی در تمرین پرسپولیس به پنجمین روز خود رسید و او پس از بازی گل گهر در اردوی کاظمی حاضر نشد، ادامه تمرین این تیم تحت تاثیر تصمیم سرمربی قرار گرفت.

بازیکنان پرسپولیس که در نهایت روز گذشته حاضر به تمرین نشدند و تنها با لباس رسمی در ورزشگاه کاظمی حضور داشتند، در تمرین امروز با اعضای هیات مدیره و مدیرعامل پرسپولیس درگیر شدند.

در توضیح این جلسه از سوی باشگاه پرسپولیس آمده است: قرمزپوشان ایرانی امروز در جلسه ای با حضور هیئت مدیره و رضا درویش در ورزشگاه شهید کاظمی شرکت کردند که سران باشگاه با هم دیدار کردند «به شهید کاظمی رفتیم. امروز در ورزشگاه با بازیکنان جلسه ای برگزار کردم و درد آنها را شنیدیم. که توسط بزرگان تیم مطرح شد. “

باید دید پرسپولیسی ها در غیاب سرمربی خود به تمرین امروز راضی می شوند یا خیر.

مجله اخبار فوتبال داخلی