پس از آخرین بازی رایدر در شش انتخاب، امیدهای پلی آف Patriots در تردید استپس از آخرین بازی رایدر در شش انتخاب، امیدهای پلی آف Patriots در تردید است

صفحه اصلی اخبار پس از اینکه مهاجمان آخرین نفس ششم را انتخاب کردند، امیدهای پلی آف میهن پرستان در تردید است


https://sportslens.com/news/patriots-playoff-hopes-in-doubt-after-raiders-last-gasp-pick-six/ منبع:

دیدگاهتان را بنویسید