چرا به خاطر گلسیانی پرسپولیس را محکوم کردند؟حسین دوام، معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس گفت: تصمیم علیه پرسپولیس را از نظر تخلفات، آیین نامه مورد استناد و خود تصمیم ناقص می دانیم و در حال تکمیل مدارک برای ثبت درخواست و شکایت هستیم. اعتراض به کمیسیون استیناف

وی ادامه داد: کمیسیون انضباطی همواره بر استقلال عمل و عدم تاثیرگذاری رسانه ها تاکید دارد و شخصا معتقدم تمام تلاش خود را در این راستا انجام می دهد اما در حکم صادره به نظر می رسد با کسانی که از برخی موارد استفاده کرده اند موفق بوده است. رسانه ها و شبکه های اجتماعی فضای مسموم ایجاد کردند و نظر خود را به کمیته انضباطی تحمیل کردند. شاید تحت تاثیر این فضا، عده ای این تصمیم را معقول بدانند اما پرسپولیس عملاً تخلفی در حد مواجه شدن با چنین تحریم هایی انجام نداده است. امیدواریم با تصمیم اولیه مواجه نشویم و به آیین نامه ابلاغی و ارکان پرونده در کمیته استیناف بیشتر توجه کنیم.

معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس گفت: قصد ندارم در این گفتگو وارد جزئیات این موضوع شوم. موضوعات زیادی وجود دارد. اولاً ما تخلفی نکردیم، اما سؤال دیگر تناسب تحریم با تخلف است. همچنین بحث قانونی بودن جرایم و مجازات ها مطرح است. باشگاه پرسپولیس بر اساس کدام ماده قانونی متخلف فعل یا ترک فعل شده است؟ حتی اگر تخلف صورت گرفته باشد که نشد، این جرایم مالی و مجازات های انضباطی بر چه اصول قانونی استوار است؟

حسین دوام افزود: پرسپولیس در موضوع قرارداد جورجی گلسیانی بر اساس کدام بندهای بخشنامه های حاکم بر قراردادها متخلف شناخته شد؟ بیایید به طور خاص در مورد چیزی صحبت کنیم که قبلاً توسط منابع رسمی بیان شده است، یعنی تعهد بازیکن به پرداخت مالیات. در حالی که پرسپولیس بر اساس بند 5 ماده 7 قرارداد چنین تعهد قراردادی با این بازیکن نداشته است. همچنین سند تصمیمی است که بر اساس مواد 51 و 117 آیین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال صادر شده است. طبق ماده 51، باشگاه موظف به رعایت مقررات و دستورالعمل ها (اصول کلی رفتار) است. طبق ماده 117 مجازات تخلف از اصول کلی رفتار در آیین نامه تعیین نشده و به قوه قضاییه تفویض نشده است. در واقع تعیین مجازات در این موارد خارج از صلاحیت کمیسیون انضباطی است و با عنایت به ماده 31 آیین نامه مذکور که به صراحت میزان جریمه اشخاص حقوقی را تبیین می کند، مبنای جریمه یک میلیارد ریالی است. مشخص نیست و صدور قرار قطعی بر خلاف مقررات جاری است.

وی گفت: همچنین با توجه به استناد به دادخواست مبنی بر تخلف از ماده 8 دستورالعمل قرارداد، خوانده در خصوص مالیات بازیکنان گلسیانی، متذکر می شود که از نظر وضوح متن، درک متعارف و عمومی، توجه این بند تنها شامل کنشگر ملی می شود و در رأس آخرین بند ذکر شده، دستورالعمل این پرونده به صراحت تاکید می کند که قادر به تبیین مقررات برای شهروندان ملی است. از سوی دیگر باشگاه پرسپولیس به صراحت اذعان دارد که طبق تبصره 5 ماده 7 قرارداد این باشگاه با بازیکن مذکور، باشگاه موظف به پرداخت مالیات از طرف بازیکن است که با در نظر گرفتن زبان انگلیسی حائز اهمیت است. قانون متن ((از طرف)) دقیقا. یعنی (از طرف) و لذا باشگاه مبلغ را از طرف بازیکن پرداخت کرده و طبق ماده 267 قانون مدنی می تواند آن را از بازیکن مطالبه و کسر کند و کمیته محترم انضباطی می تواند از آنها اطلاع داشته باشد. اراده طرفین و کشف اراده واقعی امضا کنندگان قرارداد. دعوت و تحقیق و چشم پوشی از این تعهد موجب مخدوش شدن سند صدور می شود.

حسین دوام توضیح داد: سوال دیگر این است که چرا همان قوانین و رویه هایی که در مورد سایر باشگاه ها وجود داشت در مورد پرسپولیس هم اجرا نشد؟ عدم اجماع به چه معناست؟ چرا باشگاه های دیگر زمانی که خبری از کسر امتیاز و جریمه مالی نبود قرارداد را برای اصلاح برگرداندند. در مورد باشگاهی که فقط از یک جنبه مورد برخورد انضباطی قرار گرفت، فقط 6 قرارداد برای اصلاح ارجاع شد. خوب، اگر روال این است که برای هر مورد یک امتیاز کسر شود، چرا که نه؟ چرا دیگر باشگاه هایی که مشکل قرارداد داشتند امتیاز کسر نشدند؟ همچنین در بند ۱۱ دستورالعمل ناظر بر قراردادها تصریح شده است که دو و نیم درصد از قرارداد هر بازیکن باید از درآمد وی کسر و به حساب سازمان لیگ واریز شود. ممکن است متن قرارداد سازمان لیگ را به این مظنون کرده باشد که باشگاه از حساب خود این مبلغ را پرداخت می کند، اما اسناد مالی باشگاه نشان می دهد که این دو و نیم درصد در اسناد پرداختی به بازیکنان لحاظ شده است و در واقع از درآمد بازیکنان کسر می شود و در لیست پرداخت قرار می گیرد. به عنوان گواه این موضوع و سند آن اسناد مالی باشگاه از دوره های گذشته که به تایید حسابرسان رسیده است ارائه خواهد شد. در مورد سایر موارد ذکر شده در توضیحات رای نیز توضیحات کاملی وجود دارد.

معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس ادامه داد: پرسپولیس در قرارداد به قدری شفاف و صادق بوده که کوچکترین پرداختی هم در آن لحاظ شده است. کمتر باشگاهی حاضر به انجام این کار است و جای تعجب است که پرسپولیس به خاطر این مشکلات تنبیه شد! این رای در شرایطی صادر شد که علیرغم نیاز فوری پرسپولیس نتوانست برخی از ذینفعان مورد نظر را برای رعایت این قوانین و استانداردها و محدودیت بودجه قراردادی جذب کند. امروز ما از هر دو طرف آسیب دیدیم. از یک طرف به دلیل تعهد و رعایت قانون و مقررات بازیکنان مورد نظر را بدست نیاوردیم و از طرف دیگر با کسر امتیاز مواجه شدیم! این در حالی است که هنوز چند میلیارد با سقف بودجه ای که تمام ارکان جانبی قراردادها را در بر می گیرد فاصله داریم و این عناصر را در قراردادهایی که مطابق با اجرای ماده 10 قانون منعقد کرده ایم لحاظ کرده ایم. رهنمودها برای نظارت بر معاملات، بر خلاف بسیاری از باشگاه ها.

وی افزود: امیدواریم اعضای محترم و فرهیخته کمیته استیناف آنچه را که در قانون، قرارداد و واقعیت پیش بینی شده ملاک تصمیم گیری قرار دهند. علاوه بر این، این کمیته و این کمیته اخلاق باید کنجکاو باشند که بدانند چرا در مورد سایر باشگاه‌ها قراردادها بدون جریمه مالی یا کسر امتیاز برگردانده و اصلاح می‌شود، اما در مورد پرسپولیس که قرارداد را بر اساس قانون، این نوع گازنبری ساخته شد. همچنین اعلام شد برخی تیم ها قانون سقف بودجه را زیر پا گذاشته اند اما خبری از جریمه و کسر امتیاز آنها نیست؟ در خاتمه تاکید می کنم که این موارد و مشکلات از دید تیزبین هواداران دلسوز و صادق عاشق فوتبال پوشیده نخواهد ماند و مردم واقعیت ها را به خوبی درک و درک می کنند. بر این اساس از شما می خواهم که با احساسات پاک جامعه هواداران بازی نکنید و زمینه جریحه دار شدن این احساسات معصومانه را فراهم نکنید و باعث ناامیدی و ناامیدی جوانان نشوید.سرویس داخلی اخبار فوتبال