کاپیتان پیکان فصل گذشته به مس کرمان پیوست

حسین پورامینی که عادت به بستن بازوبند تیم های پارس جنوبی جم و پیکان دارد با باشگاه مس کرمان قرارداد امضا کرد.

نارنجی پوشان پیش از این محمدامین اسدی، شروین بزرگ، محمد ستاری و حسن مرادی فر را به خدمت گرفته بودند.سرویس داخلی اخبار فوتبال