کشتار تاریخی غول کامرونی پایان تلخی داشت


سرویس خبر شماره: 1856992
12 دسامبر 1401 ساعت 07:00
5.1 هزار امتیاز خبر|

0نقطه نظر

اولین پیروزی آفریقایی ها مقابل برزیل در جام جهانی

تیم ملی کامرون با وجود پیروزی تاریخی مقابل برزیل، از راهیابی به مرحله حذفی جام جهانی بازماند.

کشتار تاریخی غول کامرونی پایان تلخی داشتمجله اخبار فوتبال خارجی