کلوپ در هنگام اجرای صمیمانه “یورگن به من گفت” به طرز قابل توجهی احساساتی شد.

یورگن کلوپ در حالی که هواداران لیورپول در حال حضور در آخرین خداحافظی او در لیورپول در M&S Bank Arena شعار او را خواندند، چهره ای احساسی نشان داد.

آلمانی از اجرای فوق‌العاده «به‌طور آشکار تحت تأثیر قرار گرفت.یورگن به من گفتدر آخرین حضور او در مرسی ساید برای مدتی در حالی که به نظر می رسد از دوری از مدیریت فوتبال باشگاهی لذت ببرد.

خجالت نمی کشیم بگوییم با دیدن این کلیپ یکی دو قطره اشک ریخته شد.

یورگن – ما برای 9 سال فوق العاده در باشگاه فوتبال لیورپول بسیار مدیون شما هستیم.

شما می توانید کلیپ زیر را با حسن نیت از @AnfieldRd96 (منشاء آن از @Shu7e):https://www.empireofthekop.com/2024/05/28/klopp-visibly-emotional-fans-sing-jurgen-said-to-me/ منبع: