کلین شیت واقعی در دربی تهران کوچک


سرویس خبر شماره: 1977322
12 نوامبر 1402 در 7:37 ب.ظ.
964

1نقطه نظر

علیرضا حقیقی موفق شد برای سومین بار در این فصل دروازه خود را بسته نگه دارد.

کلین شیت واقعی در دربی تهران کوچک

به گزارش “مجله اخبار فوتبال”، علیرضا حقیقی علیرغم اینکه در بازی های هواداری اخیر عملکرد قابل قبولی از خود به نمایش گذاشت، با وجود تلاش هایش دروازه خود را باز دید.

گلر باتجربه و هوادار شماره یک تهران در دیدار پکان در دربی کوچک تهران خوب بازی کرد و این بار توانست دروازه خود را نزدیک نگه دارد. این سومین کلین شیت علیرضا حقیقی در این فصل بود.

1949067

کلین شیت حقیقی باعث شد تا محمود فکری از گل نزدیک هوادر به عنوان نقطه عطف این دیدار یاد کند که باعث خوشحالی او می شود.

حقیقی در این فصل شاید آرام ترین فصل فوتبالی خود را در جمع هواداران تهران تجربه می کند چرا که هیچ فشاری از سوی هواداران روی او نیست.

مجله اخبار فوتبال داخلی