گزینه های داوری دربی لو رفتدانیال مرادی رئیس دپارتمان داوری گفت: دقایقی پیش تماسی با مدیر دپارتمان VAR فیفا برقرار شد و بر این اساس وی اعلام کرد که به دلیل نظارت، اعتبار سنجی سه داور ذیصلاح کشورمان صورت گرفت. در طول بحث قضاوت با VAR تایید شدند. فدراسیون بین المللی فوتبال وارد شد.

وی افزود: به این ترتیب مجوز داوری بیژن حیدری، پیام حیدری و وحید کاظمی به عنوان داور VAR توسط فیفا تایید و صادر شد. فوتبال بین المللی بود.سرویس داخلی اخبار فوتبال