گل میرزاپوری دروازه بان الجزایری در لیگ عربستان

دروازه بان الجزایری تیم زماک عربستان با شوتی از کنار دروازه خود موفق به گلزنی شد.

گل میرزاپوری دروازه بان الجزایری در لیگ عربستانمجله اخبار فوتبال داخلی


سرویس خبر شماره: 1846114
10 اکتبر 1401 @ 12:41 بعد از ظهر |
665 امتیاز خبر

0نقطه نظر

تاریخ نگاری مصطفی ذغبا