گوینده جام جهانی ایران: کسی که فکرش را نکرده اید!

به گزارش “مجله اخبار فوتبال”، فردی که ایران برای انجام این کار انتخاب کرده، فردی با مسئولیت های مختلف است که البته سابقه کار رسانه ای نیز دارد.


سرویس خبر شماره: 1854376
29 نوامبر 1401 ساعت 04:00
1.8K |

0نقطه نظر

رئیس هیئت فوتبال استان یزد

سخنگوی فدراسیون فوتبال افزود:
آقای تشخانی که از همکاران صدا و سیما بوده و اکنون رئیس شورای فوتبال استان یزد است، با صدای خوب و استادی خود مسئول اعلام مسابقات جام جهانی ایران خواهد بود.مجله اخبار فوتبال داخلی

هر تیم گوینده منحصر به فرد خود را در جام جهانی 2022 خواهد داشت که در نوع خود بسیار جالب است.

گوینده جام جهانی ایران: کسی که فکرش را نکرده اید!

عشاس اصولی در گفت و گو با برنامه جام جهانی قطر از واگذاری این وظیفه به یکی از مدیران فوتبال خبر داد. این فرد رئیس شورای فوتبال استان یزد است و انتخاب وی به عنوان گوینده استادیوم به زبان فارسی در دیدار با ایران هشیار کننده است.