یک استقلالی با تیم ملی به ایران بازنگشت

این بازیکن قطر را به مقصد دبی ترک کرد تا چند روز استراحت کند و سپس به تهران بازگردد. تمرینات استقلال با حضور ملی پوشان این تیم برگزار می شود.سرویس داخلی اخبار فوتبال ملی پوشان فوتبال کشورمان شب گذشته از دوحه وارد تهران شدند و قرار است چند روزی استراحت کنند و سپس در تمرین استقلال حاضر شوند اما شب گذشته همراه با ملی پوشان به تهران بازنگشتند.