یک سند و 100 سوال این واقعی است چرا الان آزاد شده؟/استقلال با این مدیریت به مقصد نمی رسد!از همان ابتدا روشن می کنیم که هنوز نمی دانیم این سند واقعی است یا شوخی در فضای مجازی است، اما در هر دو صورت از همان برخورد اول در ذهن مردم سوال ایجاد می کند.

اگر سند جعلی و تغییر یافته است، چه کسی زحمت آن را کشیده و به چه منظوری؟ چه کسی زمان و انرژی را صرف انتشار گسترده این سند کرده است؟ هدف او چیست؟ و اگر سند واقعی باشد همین!

ابتدا این سند را اینجا ببینید: افشای یک سند محرمانه. مجوز تخلیه نکونام صادر شده بود

اولاً، چگونه است که وقتی باشگاه های بزرگ برای یک خبر کوچک یا مصاحبه به رسانه ها سنگ می زنند، اسناد داخلی محرمانه آنها به راحتی فاش می شود؟

دوم، به تاریخ سند نگاه کنید. 13 سپتامبر! چرا این سند در همان زمان منتشر نشد؟

سوم؛ چه کسی این سند را منتشر کرده است و هدف از انجام آن در این زمان چیست؟

رابعاً در سند مشخص است که در این جلسه هیچ مهمان یا خارجی دیگری حضور نداشته است. اگر این کار را کرده بود به سند دسترسی نداشت! پس چه کسی از بین حاضرین این کار را کرد؟

پنجم اینکه وقتی اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل همه به یک نتیجه رسیدند و در صورتجلسه ثبت شد چرا این تصمیم اجرا نشد؟ چه کسی یا چه کسی قدرت وتوی مصوبات هیئت مدیره یک باشگاه بزرگ را دارد؟ برای چی؟

ششم، آیا استقلال با وجود این هیئت می تواند به ساحل آرامش و هدف برسد؟ همه ما می دانیم که تیم خارج از زمین باید به اندازه تیم در زمین هماهنگ و قوی باشد تا یک باشگاه موفق باشد. چگونه می توانیم به کسانی اعتماد کنیم که حتی قدرت مدیریت زیرمجموعه های خود را ندارند؟ بچه های هواداران استقلالی که تیمشان چنین مدیران ناهماهنگی دارد!سرویس داخلی اخبار فوتبال