2 بازیکن پرسپولیس قابل مقایسه نیستند / این بازیکن را با آقای عیاش مقایسه نکنید!
به نظر می رسد حداقل 4 تفاوت بین مهاجم هلندی و مهاجم ایرلندی و سابق پرسپولیس وجود دارد.سرویس داخلی اخبار فوتبال

دیدگاهتان را بنویسید