3 جلسه محرومیت کار آزاد / اولتیماتوم کمیته انضباطی 6 ماه محرومیت

با توجه به تخلف مهدی رحمتی، سرمربی تیم آلومینیوم اراک مبنی بر انتشار اکاذیب درباره داور دو تیم استقلال تهران و آلومینیوم اراک از طریق مصاحبه، طبق اسناد تنظیم شده، تخلف منتسب به وی قطعی و قطعی و به انفصال قطعی و به پرداخت سیصد میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

در خصوص تخلف محمود فخری مبنی بر اعتراض وی به اجرای حکم، علیرغم اعطای مهلت و انقضای مهلت یک ماهه از تاریخ اجرای حکم مذکور و عدم جلب رضایت از نساجی. باشگاه یا پرداخت مبلغ اولیه محکومیت و جریمه بدهی، سه جلسه از شرکت محروم می شود. وی از حضور در مسابقات رسمی محروم شده است و در صورتی که در زمان محرومیت همچنان بدهی خود را به طور کامل پرداخت نکند، بدون نیاز به تشریفات بیشتر به مدت 6 ماه از هرگونه فعالیت ورزشی مرتبط محروم خواهد شد.

آرای کمیته انضباطی به شرح زیر است:

با توجه به شکایت باشگاه سپاهان از مهدی رحمتی سرمربی تیم آلومینیوم اراک مبنی بر انتشار اکاذیب از طریق مصاحبه با سایت ها، تخلف قابل انتساب وی صریح و مسلم تشخیص داده شد و به پرداخت 100 میلیون جریمه نقدی محکوم شد. ریالسرویس داخلی اخبار فوتبال

دیدگاهتان را بنویسید