81 رای صندوق مجمع عمومی فدراسیون فوتبال

رای گیری در مجمع عمومی فدراسیون فوتبال دقایقی پیش به پایان رسید.

81 رای صندوق مجمع عمومی فدراسیون فوتبال


سرویس خبر شماره: 1841109
8 سپتامبر 1401 ساعت 11:25
1.1 هزار امتیاز خبر|

0نقطه نظر

به گزارش “مجله اخبار فوتبال”، ابتدا اعلام شد که این دیدار برگزار نمی شود، سپس اعلام شد که این دیدار برگزار می شود. این ناهماهنگی عوارض زیادی را به همراه داشت و باعث شد تا برخی از اعضا با تاخیر در جلسه حضور یابند و برخی دیگر از اعضا نیز غیبت کنند. در پایان اعلام شد که 81 رای به کاندیدای ریاست فدراسیون فوتبال و اعضای هیات رئیسه در صندوق ها ریخته شد.

تا دقایقی دیگر رئیس فدراسیون فوتبال معرفی می شود. همچنین شمارش آرا نیز به زودی آغاز خواهد شد. رئیس فدراسیون فوتبال در دور اول با 41 رای انتخاب می شود. 6 نفر در مجمع عمومی برای انتخاب رئیس فدراسیون فوتبال شرکت نکردند.مجله اخبار فوتبال داخلی