توافق صورت گرفت: پرسپولیس بانکی، پتروشیمی استقلال!


سرویس خبر شماره: 2016313
3 اردیبهشت 1403 ساعت 12:56 |
6.9 هزار |

23نقطه نظر

مالکیت دولتی سرخابی ها پایان یافت

85 درصد بلوک استقلال و پرسپولیس رد و بدل شده است.

مجله اخبار فوتبال داخلی