خطای کادر پزشکی دورتموند و بوخوم روی بازیکنانشان را ببینید!


در جریان دیدار امشب تیم های فوتبال دورتموند و بوخوم، کادر پزشکی دو تیم در اتفاقی عجیب بازیکنان خود را مجروح کردند.سرویس اخبار فوتبال خارجی