در انتخابات کانون مربیان؛ قلعه نو سوم بود!

این انتخابات امروز برگزار شد و بر این اساس بیژن ذوالفقارنسب 65 رای، حسین شمس 60 رای، امیر قلعهنوی 59 رای، بهمن فورتون 56 رای، حمید درخشان 51 رای، سعید ناصری 48 رای، بهزاد داداش زاده 495 رای، 49 رای کسب کردند. محمد مومنی با 39 رای، مجید جلالی با 34 رای، سیامک رحیم پور با 31 رای، محمد نصرتی با 29 رای، مریم ایراندوست با 28 رای، علیرضا ابراهیمی با 21 رای و محمد رجائیان با 19 رای به عنوان اعضای هیات رئیسه انتخاب شدند. انجمن مربیان فوتبال ایران به مدت سه سال.سرویس داخلی اخبار فوتبال

امیر قلعه نویی سرمربی تیم گل گهر در انتخابات کانون مربیان سوم شد.