ستاره پرسپولیس 48 ساعت دور از دسترس بود!

میلاد سرلک، ستاره خط میانی پرسپولیس پس از کنار گذاشته شدن از لیست اعزامی به جام جهانی 2022 قطر، تلفن خود را ساکت کند و به هیچ خبرنگاری پاسخ ندهد! جالب اینجاست که یکی از دوستان نزدیک میلاد سرلک گفته است که این بازیکن بیشتر تماس های تلفنی نزدیکانش و حتی هم تیمی هایش را بی پاسخ گذاشته و سکوت کرده است.

مطمئنا سارلک اساساً فوتبالیستی کم حرف است و به ندرت تسلیم مصاحبه می شود، اما ترک تیم ملی در آخرین لحظه اتفاقی است که معمولاً واکنش های فوتبالی ها را در پی دارد.

شاید توضیحات میلاد سرلک در مورد مصدومیت یا عدم مصدومیت خودش بتواند خیلی از مسائل را روشن کند و…سرویس داخلی اخبار فوتبال