سرنوشت نفت در انتظار مس کرمان است؟


سرویس خبر شماره: 1856276
8 دسامبر 1401 ساعت 12:43 |
1.6 هزار |

0نقطه نظر

وضعیت تاسف بار مسی در لیگ برتر

تیم های فوتبال تحت پوشش شرکت مس در سال های اخیر همواره جزو تیم هایی با کمترین مشکل مالی در بین تیم های فوتبال کشور بوده اند اما ظاهرا ویروس بی پولی در زندگی این تیم ها نیز رخنه کرده است.مجله اخبار فوتبال داخلی