طنز عجیب خیابانی برای چهار تیم مدعی!


سرویس خبر شماره: 2018719
13 مه 1403 در 9:48 ب.ظ.
8.9 هزار امتیاز خبر|

24نقطه نظر

ملوان و شمس آذر شایسته بودند نه شما

جواد خبانی با اشاره به تیم های در حال رقابت به شاگردان مهدی تارتار و سعید دخی تبریک گفت.

طنز عجیب خیابانی برای چهار تیم مدعی!

به گزارش “مجله اخبار فوتبال”، جواد خبانی که گزارشگر بازی پرسپولیس و سپاهان هم بود، چندان از عملکرد این دو تیم راضی نبود و در گزارش خود آن را اعلام کرد، اما در پخش صبح امروز پا را فراتر گذاشت و صراحتا انتقاد کرد. چهار تیم رقیب

وی در این زمینه گفت: من هیچ یک از چهار تیم رقیب را شایسته قهرمانی نمی دانم. هیچ یک از این چهار تیم در طول فصل 50 دقیقه ای عملکرد شایسته قهرمانی را ارائه نکردند.

خبانی به شاگردان مهدی تارتار و سعید دهیکی تبریک گفت. امسال به نظر من ملوان و شمس آذر شایسته ترین تیم ها بودند.

گزارشگر تلویزیون ادامه داد: این چهار تیم هنوز پنج بازی دارند، در آنجا فرصت دارند خودشان را نشان دهند. من می گویم تیمی که امسال شایسته ترین تیم فوتبال ایران بوده، تیم ملوان و شمس آذر است.

ملوان در این فصل در دومین سال حضور خود در لیگ برتر با موفقیت به مقام پنجمی دست یافت و وارد رقابت های کسب سهمیه آسیا شد و شمس آذر نیز رتبه تک رقمی را کسب کرد.

مجله اخبار فوتبال داخلی