عدم اطمینان در اجرای حکم ولیعهد در مورد قضات


سرویس خبر شماره: 1864914
25 ژانویه 1401 @ 20:37 |
3.6 هزار |

2نقطه نظر

کاهش تعداد قضات عواقبی دارد

اظهار نظر تاج به این معناست که کمیته داوران فدراسیون باید به مرور داوران خاصی را از لیست تیم خارج کند. موضوعی که می تواند مشکلات زیادی ایجاد کند. کمیته داوران تاکنون به 38 داور میانی اعلام کرده است و در کوتاه مدت امکان کاهش این تعداد به 20 تا 25 داور مانند سایر کشورها وجود ندارد.

کمیته داوران برای اجرای توصیه های مهدی تاج مبنی بر کاهش تعداد داوران لیگ برتر با چالش سختی مواجه است.

عدم اطمینان در اجرای حکم ولیعهد در مورد قضات

به گزارش “مجله اخبار فوتبال”، یکی از انتقاداتی که به کمیته داوران و خداداد افشاریان رئیس آن وارد شده، استفاده از تعداد زیادی داور و کمک داور در لیگ برتر و لیگ دسته اول است. مسابقات. در 15 هفته گذشته لیگ برتر، 38 داور قضاوت دریافت کرده اند که برای 120 مسابقه رقم بسیار قابل توجهی است. ضمن اینکه بیش از 65 کمک داور در این 120 مسابقه گزارش داده اند که این نیز عجیب به نظر می رسد.

یکی از مواردی که مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در کلاس آموزش داوری به آن اشاره کرد همین تعداد داور بود. رئیس فدراسیون گفت: داوران ما از نظر کمی خیلی زیاد هستند و باید کم شوند؛ چون داوران باید در مسابقات کور باشند و با سوت های زیاد بزرگ می شوند.

در چنین شرایطی باید دید کمیته داوران فدراسیون فوتبال چه اقداماتی برای اجرای توصیه های مهدی تاج انجام می دهد و با چه روشی تعداد داوران شاغل در لیگ را کاهش می دهد.مجله اخبار فوتبال داخلی

طبیعتاً اگر کمیته داوران بخواهد رای به حذف برخی از داوران از لیگ برتر بدهد، برخی از داوران باید به لیگ یک بروند و از آنجایی که تعداد داوران لیگ برتری هم زیاد است، منجر به حذف برخی دیگر از این دسته می شود. و این چرخه ادامه دارد.