ماجرای 140 میلیارد تومانی در جیب آقای رئیس جمهور!

علیرغم این محاسبه، مهدی تاج از فدراسیون فوتبال ایران از همکاری و عقد قرارداد با ویلموتس ضرر هنگفتی را متحمل شد و مبلغ 3.5 میلیون دلار به نام کاهش جریمه مربی بلژیکی، با نرخ فعلی حدود 140 میلیارد است.مجله اخبار فوتبال داخلی

به گزارش “مجله اخبار فوتبال”، ماجرای مارک ویلموتس ضرر هنگفتی به فدراسیون فوتبال ایران وارد کرده است. اما مهدی تاج تاکید می کند که فدراسیون فوتبال در این ماجرا کوتاهی نکرده است. وی در گفت و گو با جواد خبانی در پاسخ به این سوال که پرونده ویلموتس الان کجاست؟ به شوخی جواب داد: تو جیبم!

رئیس فدراسیون فوتبال ایران افزود: اگر رای مخالف ما بود باید 9.6 میلیون دلار می پرداختیم که خوشبختانه با اعتراض فدراسیون، پیروان و مردمی که کمک کردند و وکلای ریاست رای لغو شد و جریمه ها ناپدید شد.” هر تصمیم CAS لغو می شود، جریمه ها لغو می شود و مبلغ اولیه نصف می شود و ما باید 3.5 میلیون دلار بپردازیم.


سرویس خبر شماره: 1860225
29 دسامبر 1401 ساعت 05:00
851 امتیاز خبر

0نقطه نظر

وی پس از این پاسخ غیرمنتظره توضیحاتی ارائه کرد که در دو جمله آن تناقضات قابل توجهی وجود داشت. مهدی تاج ابتدا گفت: این مبلغ را باید پرداخت کنیم. خوشبختانه فیفا در پرداخت این مبلغ به فدراسیون فوتبال ایران کمک می کند و این کمک نیز صورت گرفته است.

مهدی تاج معتقد است فدراسیون فوتبال توانسته رای پرونده ویلموتس را به سود خود سوق دهد، با این حال باید حدود 140 میلیارد تومان به این مربی پرداخت شود.

ماجرای 140 میلیارد تومانی در جیب آقای رئیس!