ماراتن عصبی به داور: تو فاسدی!

بدین ترتیب دروازه بان پرتغالی سه دیدار بعدی تیمش مقابل فامالیسائو، ماریتیمو و پورتو را از دست خواهد داد. البته این تنها مجازات او نبود، زیرا کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پرتغال نیز مارافونا را 1260 یورو جریمه کرد.مجله اخبار فوتبال خارجی


سرویس خبر شماره: 1899512
18 آوریل 1402 ساعت 03:30
1.8K امتیاز خبر|

0نقطه نظر

دروازه بان پرتغالی به دلیل درگیری با داور به شدت جریمه شد

البته گفته می شود این دروازه بان بابت صحبت هایی که علیه داور انجام داده عذرخواهی کرده است اما به نظر می رسد کمیته انضباطی فوتبال پرتغال به این موضوع رحم نکرده و به همین دلیل او را سه جلسه محروم کرده است.

مارافونا، دروازه بان پرتغالی پاسوس دو فریرا سه جلسه محروم و جریمه شد.

ماراتن عصبی به داور: تو فاسدی!

به گزارش “مجله اخبار فوتبال”، مارافونا سه بازی بعدی پاسوس د فریرا را از دست خواهد داد، مجازاتی که دروازه بان پرتغالی پس از اخراج او در بازی آخر هفته گذشته در گیمارش و رویارویی با گوستاوو کوریا، داور مسابقه، متحمل شد. او در گفتگو با داور مسابقه نیز از این جمله استفاده کرد: “شما فاسدید”