مهدوی کیا: آن چیزی که شما به آن می گویید استقلال از بین رفته است


سرویس خبر شماره: 2016214
2 اردیبهشت 1403 ساعت 21:41 |
62.6 هزار امتیاز خبر|

53نقطه نظر

اسمار مسئول عدم باخت تیم نیست

بازیکن سابق پرسپولیس از کیفیت کار اسمار و تیمش در هفته های اخیر تمجید می کند.

مهدوی کیا: آن چیزی که شما به آن می گویید استقلال از بین رفته است

مجله اخبار فوتبال داخلی