ناامید شدن قدوس قبل از سوت پایان (تصویر)

به نوعی می توان گفت که اشک های قدیس قبل از پایان بازی و بعد از فرصت از دست رفته سرازیر شد. فرصتی که در صورت تحقق، نه تنها فرمان صعود ایران را امضا می کند، بلکه شرایط ویژه خوبی را برای قدس ایجاد می کند.مجله اخبار فوتبال داخلی

به گزارش “مجله اخبار فوتبال”، زمانی که سامان قدوس بین دو نیمه ایران و آمریکا به عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شد، انگیزه زیادی داشت تا بتواند نتیجه بازی را برگرداند. او دقایقی پس از ورود به زمین، روی یک ضربه ایستگاهی پشت دفاع به خواب رفت تا تاکتیک کروکدیل را اجرا کند و مانع از رفتن توپ به زیر دیوار دفاعی شود.

شماره 14 ایران باور نمی کرد این ضربه زیبا تبدیل به گل نشود. بعد از از دست دادن فرصت گلزنی، پشیمان شد و کمی هم خواست. دستان قدیس که روی زانوهایش قرار گرفته بود، پس از هدر رفتن این فرصت، همه غم او را نشان می دهد.


سرویس خبر شماره: 1856455
9 دسامبر 1401 در 02:19
34 هزار امتیاز خبر|

0نقطه نظر

مهمترین صحنه قدوس در دقیقه 65 بازی رقم خورد. او توپ را در موقعیت خوبی در نزدیکی خط محوطه جریمه قرار داد و ضربه ای تکنیکی و محکم زد. ضربه قدوس با اختلاف بسیار کم از دروازه آمریکا خارج شد تا یکی از بهترین موقعیت های ایران برای تساوی به هدر رفت.

سامان قدوس مطمئنا از گل نکردن این شوت عالی مقابل آمریکا پشیمان خواهد شد.

ناامید شدن قدوس قبل از سوت پایان (تصویر)