نامزدهای ریاست اولین فدراسیون فوتبال

به گزارش “مجله اخبار فوتبال” و به نقل از تسنیم، با توجه به اهمیت و حساسیت انتخابات فدراسیون فوتبال، روسای برنامه های برتر فوتبال تصمیم گرفتند از عصر امروز در این برنامه به این موضوع بپردازند.
گفت و گو با 6 نامزد این انتخابات یعنی عزیزالله محمدی، امیررضا واعظ آشتیانی، علیرضا اسدی، میرشاد مجدی، محمد آخوندی و مهدی تاج در برنامه این برنامه است. گفتگو خواهد شد.مجله اخبار فوتبال داخلی

برنامه فوتبال امشب با محوریت انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال پخش می شود.


سرویس خبر شماره: 1835299
03 مرداد 1401 @ 20:41 |
8.5 هزار |

4نقطه نظر