نایب رئیس جنجالی به فدراسیون بازگشت!

به گزارش “مجله اخبار فوتبال”، شهره موسوی نایب رئیس بانوان فدراسیون فوتبال در ماه های اخیر دچار افت های زیادی شده است. او به دلیل برخی اتهامات و پرونده هایی که هیچ ربطی به فوتبال نداشت در بازداشت به سر می برد و به همین دلیل تردیدهای زیادی در مورد او وجود داشت.

موسوی در چند ماه گذشته به فدراسیون فوتبال و محل کار خود نرفته بود اما امروز برای ادامه کار به ساختمان فدراسیون رفت.

نایب رئیس بانوان فدراسیون فوتبال که در بازداشت به سر می برد امروز از فدراسیون امتیاز خبرکرد و در محل کار خود حضور یافت.

نایب رئیس جنجالی به فدراسیون بازگشت!


سرویس خبر شماره: 1851949
14 نوامبر 1401 در 01:14 ب.ظ
2.3K امتیاز خبر|

0نقطه نظر

پایان بازداشت

طبق اساسنامه فدراسیون فوتبال، هر یک از اعضای هیات مدیره در صورت غیبت در 4 جلسه متوالی از سمت خود برکنار می شود و حالا باید وضعیت موسوی برای بازگشت او بررسی شود.مجله اخبار فوتبال داخلی

غیبت های طولانی مدت موسوی شایعاتی مبنی بر برکناری وی از سوی مجمع فدراسیون فوتبال را نیز مطرح کرده بود. اما این نایب رئیس امروز برای حضور در جلسه هیات رئیسه که امروز برگزار می شود به فدراسیون رفت.