واکنش فتح الله زاده به انتشار لیست حقوق و پاداش/بازیکنان ماهی یک میلیارد یعنی 58 میلیون تومان دریافت می کردند!انتشار فهرستی از فیش های علی فتح الله زاده در فضای مجازی بهانه ای شد برای تماس با وی. بسیاری از لیدرهای استقلال در گذشته حقوق و پاداش می گرفتند و خود فتح الله زاده می گوید در 6 ماه گذشته این کار را کرده است اما هیچکس 20 سال گذشته را ندیده و صحبتی نکرده است.

مصاحبه با مدیرعامل سابق استقلال می تواند به روشن شدن ابهامات کمک کند.

در فضای مجازی نوشتند که پاداش بردهای استقلال را گرفتی.
خوب، آیا مدیران قبل از من متوجه این موضوع نشدند؟ تازه حقوق گرفتم؟ اول اینکه بازیکن متوسط ​​ماهی یک میلیارد درآمد داشت و من 58 میلیون تومان. نکته دوم اینکه فقط 6 ماه آخر اقامتم به خاطر بیمه و مالیات حقوق گرفتم.

تو چی میگفتی
ببینید اگر لیست حقوق را رد نمی کردم بازنشسته محسوب می شدم و نمی توانستم مدیرعامل باشم و سازمان بازرسی شکایت می کرد. ضمن اینکه 20 سال در استقلال هیچ حق و مزیتی نداشتم و پولی هم دریافت نکردم. حتی ماشین و خانه ام را هم به خاطر استقلال فروختم که البته بهانه ای نیست اما هیچکس این حرف ها را نمی گوید و لیست نمی کند. امروز در میان هزار مشکل، آقایان یادشان افتادند که من حقوق گرفتم و پاداش گرفتم. حداقل منصف باش و بگو 20 سال. چرا فقط آمار ۶ ماهه را منتشر می کنید؟ ضمناً من هیچ کار غیرقانونی انجام ندادم و هر اتفاقی که افتاد قانونی و به دلیل بیمه و مالیات بود.

به نظر شما چرا این لیست ناگهان منتشر شد؟
بستگی به وجدان مردها داره حتما با استقلالم مشکل دارم!

فکر می کنی استقلال می تواند در رقابت با پرسپولیس قهرمان شود؟
بله انشالله قهرمان می شویم. من فکر می کنم شانس استقلال بهتر است، اما بچه ها باید 6 بازی باقی مانده را فینال تلقی کنند، خیلی باهوش باشند و کمتر اشتباه کنند.سرویس داخلی اخبار فوتبال