وداع با جرارد پیکه: گریه های پیکن باوئر در نیوکمپ (تصویر)

جرارد پیکه امشب برای آخرین بار در ترکیب ثابت بارسا در نیوکمپ حضور داشت و 92000 هوادار بارسا او را به پایان رساندند.

وداع با جرارد پیکه: گریه های پیکن باوئر در نیوکمپ (تصویر)مجله اخبار فوتبال خارجی


سرویس خبر شماره: 1852046
15 نوامبر 1401 در 00:06
10 هزار |

8نقطه نظر

آخرین بازی اسطوره در معبد بارسا