ورود رسمی سوپرهلدینگ اقتصادی برای خرید سهام استقلال!

ابرهولدینگ پتروشیمی رسما اعلام کرد که قصد دارد در مزایده سهام باشگاه استقلال شرکت کند.

مجله اخبار فوتبال داخلی