کنایه سرمربی پرسپولیس به طلبکار جنجالی/ یکی دیگر از حساب های ما نیز توسط این مدیر بسته شد!

اما مدیرعامل فعلی پرسپولیس ضمن اعلام این اتفاق به تمسخر مدیر سابق نیز پرداخت و مدعی شد در ابتدای پذیرش این سمت مدعی شده این مبلغ را به عنوان کمک و اسپانسر به باشگاه درج می کند اما حالا درج کرده است. آن در سند ادعا: یکی دیگر از حساب های ما توسط آقای رسول پناه بسته شده است! ما 7-8 نفر چک داشتیم و باید بازیکنان را مطالبه می کردیم اما آن حساب ها بسته شد. آقا رسول برای 4 میلیارد پناه برد و حساب باشگاه را بست. روزی که آمدند خودش را اسپانسر و علاقه مند به باشگاه معرفی کرد اما حالا مدعی است.سرویس داخلی اخبار فوتبال دوران مدیریت مهدی رسول پناه به دلیل صحبت های عجیبی که این مدیر انجام داده بود با جنجال زیادی همراه بود. اما نکته جالب توجه این روزها پرونده مطالباتی است که رسول پناه از باشگاه پرسپولیس مطرح کرده و به گفته مدیرعامل فعلی او می خواهد از این تیم چهار میلیارد دریافت کند.

درویش با اشاره به بدهی های انباشته در این باشگاه مدعی شد که مدیرعامل سابق این باشگاه نیز خواهان دریافت چهار میلیارد از این تیم بوده و در این خصوص شکایت کرده است.