ادغام 5 شرکت بزرگ پتروشیمی برای خرید سهام باشگاه استقلالاین در حالی است که هلدینگ پتروشیمی پرسیک گلف تنها 5 درصد سهام استقلال را به صورت مستقل در اختیار خواهد گرفت و 80 درصد مابقی بین 4 شرکت پتروشیمی زیرمجموعه خلیج پرسیک توزیع خواهد شد.

ترکیب پیشنهادی خرید سهام باشگاه استقلال به شرح زیر است:

شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 5 درصد
20 درصد پتروشیمی شهید تندگویان
20 درصد پتروشیمی بوعلی
20 درصد پتروشیمی پارس
20 درصد پتروشیمی بندر امام

استقلالی ها برای اولین بار امیدوارند که با ورود این صنایع قدرتمند و ثروتمند به عرصه فوتبال، با تغییر چشمگیری در وضعیت مالی خود مواجه شوند.

گفتنی است 15 درصد از سهام استقلال از طریق بورس به مردم واگذار شد.

بیشتر بخوانید: تماشای تمرین استقلال برای این تماشاگران خاص ممنوع نیستسرویس داخلی اخبار فوتبال