اگر گریه تصویر بود حسین خانی بود!

فرزاد حسینخانی در هفته چهاردهم لیگ برتر روزهای پر استرسی را پشت سر گذاشت و فرصت های سوزان شاگردانش برای او گران تمام شد.

اگر گریه تصویر بود حسین خانی بود!مجله اخبار فوتبال داخلی


سرویس خبر شماره: 1862319
ژانویه 11, 1401 در 2:42 ب.ظ
8.2K ​​ امتیاز خبر|

2نقطه نظر