تاج بدون رقیب برای نایب رئیسی AFC

مهدی تاج بار دیگر به عنوان نایب رئیس AFC در منطقه آسیای مرکزی انتخاب شد.

تاج بدون رقیب برای نایب رئیسی AFC

در این انتخابات مهدی تاج بار دیگر به عنوان نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا در منطقه آسیای میانه انتخاب شد تا برای دومین دوره متوالی در این سمت فعالیت کند.


سرویس خبر شماره: 1867967
12 فوریه 1401 ساعت 12:18 |
3.7 هزار امتیاز خبر|

2نقطه نظر

عضو ارشد منطقه آسیای مرکزی:

به گزارش “مجله اخبار فوتبال”، پس از انتخاب شیخ سلمان به عنوان رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا در سی و سومین کنگره کنفدراسیون فوتبال آسیا، انتخاب نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز محل برگزاری شد.

دستانبک کونوکبایف از قرقیزستان نیز نامزد نایب رئیسی کنفدراسیون فوتبال آسیا از منطقه آسیای میانه بود که قبل از رای گیری انصراف داد.

1797143مجله اخبار فوتبال داخلی