ترکیب جدید هیات مدیره پرسپولیس: صددرصد بانکی


سرویس خبر شماره: 2016866
6 اردیبهشت 1403 ساعت 03:53 |
609 امتیاز خبر

1نقطه نظر

ترکیب هیات مدیره باشگاه پرسپولیس از سوی مدیرعامل بانک شهر اعلام شد.

ترکیب جدید هیات مدیره پرسپولیس: صددرصد بانکی

به گزارش “مجله اخبار فوتبال”، با اعلام محمدمهدی احمدی و توافق کنسرسیوم بانکی که مالک پرسپولیس است، قرار شد سه کرسی هیات مدیره به بانک شهر اختصاص یابد و مدیرعامل این شرکت به بانک شهر اختصاص یابد. توسط بانک شهر منصوب شود. یک سایت متعلق به یکی از بانک های تجارت یا ملت خواهد بود و رئیس هیئت مدیره توسط یکی از این دو بانک منصوب می شود.
در واقع بانک شهر که بیشترین سهام را در بین بانک های این کنسرسیوم دارد، بیشترین نماینده را در هیات مدیره باشگاه پرسپولیس خواهد داشت و دو بانک دیگر که هر کدام 20 درصد از سهام را در اختیار دارند، دارای یک سهم خواهند بود. صندلی ، با این تفاوت که انتخاب رئیس هیئت مدیره نیز بر عهده بانک های تجارت و ملت خواهد بود.
البته این تغییرات از ابتدای فصل آینده و تغییرات در هیات مدیره صددرصدی خواهد بود و چهار نفر از اعضای فعلی هیات مدیره باشگاه پرسپولیس جدا خواهند شد.
در عین حال این احتمال وجود دارد که به زودی کنسرسیوم بانکی که اکثریت باشگاه پرسپولیس را در اختیار دارد، یک مدیر یا یکی از اعضای هیئت مدیره را به تیم مدیریتی این باشگاه اضافه کند.
پس از استعفای حسین خبیری و حضور وی در راس باشگاه خیبر خرم آباد، ترکیب هیات مدیره پرسپولیس همچنان پابرجاست و شامل حسین شهریاری، پیمان حدادی، محمد دلبری و سید مجید پوراحمدی اکنون می توان عضوی را به این گروه اضافه کرد تا عدد آن فرد باشد.
البته مدیرعامل بانک شهر گفت: قرار است در کنار درویش یک ناظر مالی قرار گیرد، این ناظر مالی نیز عضوی از هیئت مدیره خواهد بود و بنابراین اولین نماینده کنسرسیوم بانکی به زودی وارد هیات مدیره خواهد شد. مدیران قرمزها

مجله اخبار فوتبال داخلی