حسین عبدی مهاجم محبوب تیم ملی به اردوی تیم ملی بازگشت

ابوالفضل مردی که در جام جهانی زیر 17 سال مورد توجه حسین عبدی قرار داشت، باز هم زیر نظر این مربی فعالیت خواهد کرد.

مجله اخبار فوتبال داخلی